Oudergesprekken (jul)

Tijdens oudergesprekken vertelt de leerkracht aan ouders hoe het gaat met de voortgang van hun kind, ouders kunnen tijdens dit gesprek ook vragen stellen.

Wanneer:
dinsdag 11 juli - donderdag 13 juli
Locatie:

OBS Het Palet

Zet in mijn agenda