Peuterochtenden:

Dit schooljaar zijn er geen peuterochtenden meer. Wil je toch een rondleiding? Dat kan! Klik op de paarse button hieronder.

Op obs Het Palet komen kinderen uit de verf!

Aan de rand van Ommen

Openbare basisschool Het Palet is een prachtige school, gelegen aan de rand van Ommen. We geven op een moderne wijze vorm aan ons onderwijs, waarbij we gebruik maken van moderne methodes en middelen, zoals Chromebooks.
In de onderbouw ontdekken onze leerlingen de wereld door spelend en ontwerpend te leren.

Met plezier naar school

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. We schenken veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling, hiervoor gebruiken we een speciaal ontwikkelde methode: Kwink.
Naast taal, rekenen en lezen besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie, muziek, bewegingsonderwijs en creatieve uitingen.

Drie leerpleinen

Er zijn drie leerpleinen binnen onze school die elk een rijke, multifunctionele leeromgeving vormen waarbinnen onze kinderen zich breed en vanuit een veelzijdig aanbod kunnen ontwikkelen. Hiermee creëren wij bijzondere leeromstandigheden voor onze kinderen. Leren doe je immers niet alleen in een lokaal.

Haarsweg 91 7731 HJ Ommen
T: 0529 - 451938 E: info-paletommen@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen