Aanmelden

4-jarige

Vanaf de vierde verjaardag begint de schoolcarrière van een kind. Als u overweegt uw
kind bij ons op school aan te melden, stellen we het bijzonder op prijs als u met uw zoon/dochter op onze school komt kennismaken. U kunt dan de sfeer op school proeven, uw zoon/dochter kan kennismaken met toekomstige klasgenootjes en leerkrachten. U kunt dan de school bekijken en geïnformeerd worden over de gang van zaken op school en vanzelfsprekend kunt u vragen stellen. Ook ontvangt u de schoolgids.

Als u besluit uw kind aan te melden op onze school, worden de gegevens van uw kind
opgenomen in de leerlingenadministratie. De intern begeleider neemt contact op met de
peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf voor een overdracht. Zo krijgen we zicht op eventuele bijzonderheden. Wanneer duidelijk is dat wij uw kind een passend onderwijsaanbod kunnen doen ontvangt u een bevestiging per mail. Na ontvangst van deze mail is uw zoon/dochter ingeschreven op onze school.

Wennen
Een nieuwe leerling mag vóór zijn of haar vierde verjaardag een aantal dagdelen ‘wennen’ in de nieuwe groep. Deze dagen worden in overleg met de ouders vastgesteld. Om dit af te spreken wordt er door betreffende leerkracht telefonisch contact met u opgenomen.

Wilt u uw kind aanmelden, treft u hieronder de link naar aanmeldformulier deel 1.
Aanmeldformulier 4-jarige deel 1 

 

Zij-instromers

Leerlingen die van een andere basisschool naar Het Palet komen, noemen we zij-instromers.
Voor hen geldt dat zij van hun ‘oude’ school een dag verlof kunnen krijgen om mee te kunnen
lopen in hun nieuwe klas. Zo is er ook voor hen de kans de sfeer te proeven en kennis te maken met de groep en de leerkracht(en).

Wilt u uw kind aanmelden, treft u hieronder de link naar aanmeldformulier deel 1&2.
Aanmeldformulier zij-instroom deel 1&2