Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

“U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie”.

Wij, als school, vinden het erg belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten. Onze leerkracht en vakdocent gym, Anna Pruntel, is onze intermediair. Zij kan namens u een aanvraag doen. Meer informatie is te vinden op de website jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel. Ook de ouderkaart is hier te downloaden.

De spelregels (richtlijnen) per gemeente verschillen. De spelregels en de ouderkaart zijn op te vragen middels het sturen van een e-mail aan Anna of Marit (a.pruntel@ooz.nl of m.freriks@ooz.nl). Daarnaast kunt u ze hieronder downloaden.

Ouderkaart

Richtlijnen

 

Deel met