Sociaal- emotionele ontwikkeling

Op Het Palet vinden we het welbevinden van een kind van groot belang. Om goed tot leren te kunnen komen, is het belangrijk dat een kind lekker in zijn/haar vel zit. Wij werken met de methode Kwink; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast maken wij gebruik van de signaleringslijsten van Cito emotioneel leren. Zo kunnen wij onze leerlingen goed volgen op sociaal emotioneel gebied.

Voor meer informatie over de methode

"Kwink"