Verkeer

Met de methode ‘de Verkeerskrant’ van Veilig Verkeer Nederland leren wij de kinderen om te gaan met verschillende situaties in het verkeer. Ze leren de verkeersborden kennen, de voorrangsregels en hun rol in het verkeer. We oefenen dit met beeldmateriaal en ook gaan we regelmatig naar buiten om de praktijk te oefenen. Er wordt ook voorlichting gegeven over bijvoorbeeld de dode hoek van een vrachtwagen en we doen jaarlijks mee aan Streetwise. Zodra de kinderen in groep 7 zitten, nemen ze deel aan het ‘klaar-over’-project van school. Hiervoor worden ze eind groep 6 opgeleid door de politie. Vervolgens zijn ze, samen met een groep enthousiaste ouders, het hele schooljaar klaar-over, zodat iedereen veilig bij school kan oversteken.

Ook doen de kinderen in  groep 7 mee aan het landelijk verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch.

Voor informatie

Veilig Verkeer Nederland