Cultuurlessen BB

Dit jaar doen wij als school mee aan het erfgoed- en kunstproject Ommen. Dit project komt tot stand dankzij een samenwerking tussen o.a. Kreativitijd, kunstenaressen en onze school. Het uiteindelijke doel van dit project is dat de kinderen iets achterlaten voor een volgende generatie. Dit zal gerealiseerd worden in de vorm van een kunstwerk.

Jacomijn Schellevis en Gradi Nitert (kunstenaressen) verzorgen dit project op onze school. Ze nemen de kinderen mee naar de wereld van een archeoloog. Wat is er allemaal te vinden van vroeger en wat kunnen 

we daar nu mee. De kinderen maken in de verschillende groepen verschillende opdrachten. Jacomijn en Gradi nemen alles wat de kinderen gemaakt hebben mee ter inspiratie voor het kunstwerk. Deze zal verderop in het schooljaar onthuld worden.

Op woensdag 22 november van 8:30-9:00 uur is er een Expo. Jullie kunnen dan de kunstwerken van de kinderen bekijken. Dit kan door de hele school.

Wanneer:
maandag 20 november
Locatie:

OBS Het Palet

Zet in mijn agenda