Bewegingsonderwijs

De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gym in sporthal ‘De Slaghen’. Onze school werkt samen met de Gemeente Ommen op het gebied van sportstimulatie, hierdoor worden gedurende het jaar verschillende sportclinics aangeboden. Ook neemt de school deel aan verschillende buitenschoolse sportactiviteiten zoals het volley- en voetbaltoernooi. De groepen 7 en 8 nemen in juni deel aan de jaarlijkse sportdag van de Ommense scholen.